SIGURNOSNI REVIZIONI POKLOPCI

sa jednostrukom GK Imp. pločom 12.5mm i bravom za zaključavanje

Alumatec SIGURNOSNI revizioni poklopac se sastoji iz dva glavna dela:

Aluminijumskih ramova ( unutrašnjeg i spoljnog )

Ispuna koju čini Gips-kartonska Impregnirana ploča 12.5mm

Unutrašnji i spoljni ramovi SIGURNOSNOG revizionog poklopca su povezani među sobom u jednu celinu pomoću čeličnih pop nitni, koje su raspoređene tako da se može vršiti rotacija unutrašnjeg oko spoljnog rama revizionog poklopca. Unutrašnji ram je ispunjen gips karton Imp. pločom, koja je fiksirana za ram pomoću vijaka.

Specifičnost SIGURNOSNOG revizionog poklopca se ogleda u postojanju bravice sa ključem koji zaključava revizioni poklopac i onemogućava njegovo otvaranje. Broj bravica za zaključavanje zavisi od dimenzije revizionog poklopca.

Alumatec SIGURNOSNI revizioni poklopci se izrađuju u standardnim dimenzijama prikazanim u tabeli u kojoj su takođe prikazane i potrebne dimenzije otvora za ugradnju.

Vanstandardne dimeznije izrađuju se po potrebi korisnika.

Pravilno ugrađeni Alumatec revizioni poklopci zadovoljavaju kako funkcionalne tako i estetske zahteve.Alumatec SIGURNOSNI revizioni poklopci mogu se podvesti pod Nemački DIN EN 520: H2 i/ili pod DIN 18180: GKBI standard.

Detalji

SIGURNOSNI revizioni poklopac
150x150
200x200
300x300
400x400
500x500
600x600
Dimenzija otvora za ugradnju
155x155
205x205
305x305
405x405
505x505
605x605
© Copyright 2017 Alumatec.rs by Nevena Grujić