ECONOMIC REVIZIONI POKLOPCI

sa jednostrukom GK Imp. pločom 12.5mm i fiksnim vratancima

Alumatec ECONOMIC revizioni poklopci su izrađeni od posebno razvijenih i proizvedenih alu.profila manje težine, čime je obezbeđena niža cena uz zadržavanje dobrog kvaliteta proizvoda.

Alumatec ECONOMIC revizioni poklopac se sastoji iz dva glavna dela:

Aluminijumskih ramova ( unutrašnjeg i spoljnog )

Ispuna koju čini Gips-kartonska Impregnirana ploča 12.5mm

Unutrašnji i spoljni ramovi ECONOMIC revizionog poklopca su povezani među sobom u jednu celinu pomoću čeličnih pop nitni, koje su raspoređene tako da se može vršiti rotacija unutrašnjeg oko spoljnog rama revizionog poklopca. Unutrašnji ram je ispunjen gips karton Imp. pločom, koja je fiksirana za ram pomoću vijaka.

Otvaranje i zatvaranje  ECONOMIC revizionog poklopca se ostvaruje pomoću mehaničkih bravica, čiji je broj promenljiv u zavisnosti od veličine revizionog poklopca.

Alumatec ECONOMIC revizioni poklopci se izrađuju u standardnim dimenzijama prikazanim u tabeli u kojoj su takođe prikazane i potrebne dimenzije otvora za ugradnju.

Vanstandardne dimeznije izrađuju se po potrebi korisnika.

Ispuna revizionog poklopca umesto Gips-kartonske Impregnirane ploče 12.5mm, može biti i bilo koja puna ili perforirana ploča sa debljinom 12,5mm, po zahtevu kupca.

Pravilno ugrađeni Alumatec revizioni poklopci zadovoljavaju kako funkcionalne tako i estetske zahteve.Alumatec ECONOMIC revizioni poklopci mogu se podvesti pod Nemački DIN EN 520: H2 i/ili pod DIN 18180: GKBI standard.

Detalji

ECONOMIC revizioni poklopac
155x155
205x205
305x305
405x405
505x505
605x605
Dimenzija otvora za ugradnju
155x155
205x205
305x305
405x405
505x505
605x605
© Copyright 2017 Alumatec.rs by Nevena Grujić