DIHTUJUĆI REVIZIONI POKLOPCI

sa jednostrukom GK Imp. pločom 12.5mm i skidajućim vratancima

Alumatec DIHTUJUĆI revizioni poklopac se sastoji iz dva glavna dela:

Aluminijumskih ramova ( unutrašnjeg i spoljnog )

Ispuna koju čini Gips-kartonska Impregnirana ploča 12.5mm

Unutrašnji i spoljni ram DIHTUJUĆEG revizionog poklopca nisu međusobno spojeni u celinu i mogu se fizički odvojiti po potrebi. Unutrašnji ram je ispunjen gips karton Imp. pločom, koja je fiksirana za ram pomoću vijaka. U spoljašnji ram je umetnuta guma, koja omogućuje dihtovanje između spoljnog i unutrašnjeg rama.

Otvaranje i zatvaranje  DIHTUJUĆEG revizionog poklopca se ostvaruje pomoću mehaničkih bravica, čiji je broj promenljiv u zavisnosti od veličine revizionog poklopca.

Alumatec DIHTUJUĆI revizioni poklopci se izrađuju u standardnim dimenzijama prikazanim u tabeli u kojoj su takođe prikazane i potrebne dimenzije otvora za ugradnju.

Vanstandardne dimeznije izrađuju se po potrebi korisnika.

Ispuna revizionog poklopca umesto Gips-kartonske Impregnirane ploče 12.5mm, može biti i bilo koja puna ili perforirana ploča sa debljinom 12,5mm, po zahtevu kupca.

Pravilno ugrađeni Alumatec revizioni poklopci zadovoljavaju kako funkcionalne tako i estetske zahteve. Alumatec DIHTUJUĆI revizioni poklopci mogu se podvesti pod Nemački DIN EN 520: H2 i/ili pod DIN 18180: GKBI standard.

Detalji

DIHTUJUĆI revizioni poklopac
150x150
200x200
300x300
400x400
500x500
600x600
Dimenzija otvora za ugradnju
157x157
207x207
307x307
407x407
507x507
607x607
© Copyright 2017 Alumatec.rs by Nevena Grujić